Nawigacja

 • XII Powiatowy Konkurs Plastyczny

  Organizatorem konkursu plastycznego "Jestem bezpieczny na drodze" jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych w formacie nie większym niż A – 3 i dostarczyć wychowawcom klas I – III do 10 października 2014 r.

            Jolanta Tadrowska

 • Obiady w szkole

  Informuję, że szkoła posiada ograniczone możliwości wydawania posiłków / obecnie 155 /.  O przyjęciu decyduję kolejność wpłat. Przypominam, że  odpłatność za obiady należy uiszczać do 10 każdego miesiąca. / wyt. W. Kwiatkowski/

   

 • Ogłoszenie praca - pedagog szkolny

  Oferty pracy w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Maksymilianowie.

  Jeśli ta oferta Cię interesuje, skontaktuj się z nami: spmax@gazeta.pl lub (052)3818713

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozycja: stanowisko nauczyciela - pedagog szkolny

  Rozmowa kwalifikacyjna : 06.10.2014r. godz. 10:00

  Uwagi: Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z dnia 29.09.2014r. o naborze na wolne stanowisko – nauczyciela pedagoga szkolnego w wymiarze 1 etatu / w zastępstwie /

   

  Nazwa jednostki –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie

  Adres – ul. Szkolna 7 , 86-021 Maksymilianowo

  Określenie stanowiska – pedagog szkolny

   

  Wymagania niezbędne – kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:

  1)posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska

  2)posiada wykształcenie minimum wyższe

  3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe

  5) charakteryzuje się następującymi cechami: dokładność, zdyscyplinowanie, systematyczność działania, umiejętność pracy w zespole

   

  Wymagania dodatkowe:

  1) dobry poziom komunikacji werbalnej

   

  Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys w formie CV,

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4) kserokopie świadectw pracy,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6) oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

   

  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  W życiorysie należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o terminach, metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać do dnia 03 października 2014r.
  (o zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do szkoły) na adres Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo lub osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko nauczyciela – pedagog szkolny”.

   

   

  Dyrektor Szkoły

  Wojciech Kwiatkowski

   

   

   

 • Rozkłady jazdy autobusów

  W załączeniu przedstawiamy rozkład jazdy autobsów dowożących dzieci do szkoły / wyt. W Kwiatkowski/

  Rozklad_jazdy_Zoledowo_-_Nekla-_Augustowo.pdf

  Rozklad_jazdy_Bozenkowo.pdf

 • Spotkanie z rodzicami

  W dniu 4 września 2014r. / czwartek / odbędą się spotkania z rodzicami na które serdecznie zapraszamy.

  godz. 16.45  klasy 0-III   sala gimnastyczna

  godz. 17.00  spotkania z wychowawcami

  godz. 17.45  klasy IV-VI sala gimnastyczna

  godz. 18.00  spotkania z wychowawcami

  godz.19.00  spotkanie z rodzicami - Rada Rodziców

  /wyt. W. Kwiatkowski/

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

    Uroczyste rozpoczącie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie sie w dniu 1.09.2014r. o godz. 9.00. Msza św. dla uczniów szkoły o godz. 8.00 w Parafi św. Maksymiliana Kolbe w Maksymilianowie. Dojazdy do szkoły autobusem na godz. 8.00 powrót godz. 11.00  /wyt. W. Kwiatkowski/

  https://spmax.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=108

   

 • Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego .

   Informujemy o zakończeniu rekrutacji  dzieci do oddziału przedszkolnego./ wyt/ W Kwiatkowski/

   Wyniki postępowania w załączeniu.

  Lista_osob_przyjetych_i_nieprzyjetych_do_oddzialu__przedszkolnego_w_terminie_uzupelniajacym.docx

 • Uczniowie klas pierwszych !

  Dyrekcja szkoły przedstawia wyniki rekrutacji dzieci do klas pierwszych. Lista w załączeniu  / wyt. W. Kwiatkowski/

  Klasa_pierwsza_A.docx

  Klasa_pierwsza_B.docx

  Klasa_pierwsza_C.docx

 • Oferty pracy

  Dyrekcja szkoły informuję o możliwosci złożenia oferty na wolne stanowiska pracy./ wyt. W. Kwiatkowski/

  ogloszenie_-_wychowawca_swietlicy.docx

  ogloszenie_na_nauczyciela_edukacja_wczesnoszkolna.docx

 • Rekrutacja do szkoły 2014/2015

  Termin uzupełniający - podajemy listę osób  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych  w nowym roku szkolnym 2014/2015

  Lista_osob_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_-_termin_uzupelniajacy.docx

  Podajemy listę osób przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w nowym roku szkolnym 2014/2015

  lista_przyjetych_do_oddzialu_przedszkolnego_rok_szkolny_2014)15.pdf

  lista_przyjetych_do_klasy_pierwszej_rok_szkolny_2014)15.pdf

 • OBÓZ WYPOCZYNKOWY W GÓRACH

  Informujemy, że wyjazd na obóz wypoczynkowy w górach / 3.08.2014r. - 10.08.2014r./ odbędzie sie 3 sierpnia / niedziela/ :

  - godz. 6.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy w Dobrczu . Zbiórka uczestników 5.45.

  - godz. 6.15 z parkingu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie

  - godz. 6.30 z parkingu przy Zespole Szkół w Osielsku

  Program obozu w załączeniu.

  program_obozu__w_gorach_2014r..doc

 • Zajęcia opiekuńcze w szkole

  Informujemy, że w oddziale zerowym w szkole w terminie od 07.07.2014 do 18.07.2014 są prowadzone zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8:00-12:00. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zamieszkałe na terenie gminy Osielsko, które chodziły w poprzednim roku szkolnym 2013/14 do zerówki.

 • Bezpieczne wakacje

  25 czerwca 2014 roku odbył się apel pod hasłem "Bezpieczne wakacje". Uczniowie klasy II a pod kierunkiem wychowawcy Jolanty Tadrowskiej zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnieli najważnejsze rady na bezpieczne wakacje.

  Jolanta Tadrowska

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014  odbędzie sie w dniu 27.06.2014r. o godz. 9.00.

  Msza Św.dla uczniów szkoły godz. 8.00 Parafia P.W. Św. M.Kolbe w Maksymilianowie

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  Informuję, że dzień 20.06.2014r. / piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jednocześnie informuję, że dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy. wyt. W Kwiatkowski/

 • Giełda podręczników - wykaz podręczników

  Giełda używanych podręczników
  W dniach 24.06 i 25.06 odbędzie się w bibliotece szkolnej giełda używanych podręczników.

  Sprzedaż odbędzie się w godzinach  

  24.06 / wtorek/         9.55-10.40 klasy VA, VB, IVA, IVB

                                10.50 – 11.35 klasy IVA, IVB, IIIA, IIIB

  25.06 / środa /          8.55- 9.40 klasy VIA, VIB, VA, VB

  Podręczniki przyniesione do sprzedaży powinny być czyste, bez zapisów, wycenione, zgodne z listą podręczników na rok szkolny 2014/2015 , podpisane tzn. karteczka z imieniem , nazwiskiem , ceną książki.
  Pieniądze za podręcznik otrzyma uczeń po sprzedaniu książki.
  Pozycje niesprzedane uczeń zabiera do domu. / wyt. J.Sikorska/

  wykaz__podrecznikow_klasy__0-_3.doc

  wykaz_podrecznikow_klasa_IV_2014-2015.pdf

  wykaz_podrecznikow_klasa_V_2014-2015.pdf

  wykaz_podrecznikow_klasa_VI_2014-2015.doc

 • Oceny roczne

  Informuję,  że w zakładce e-dziennik zamieszczono przewidywane oceny roczne. Klasyfikacyjne posiedzenie RP odbedzie sie w dniu 18.06.2014r. /środa/ o godz. 15.30. / wyt. W. Kwiatkowski/

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Maksymilianowie
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001


  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć