Nawigacja

 • Mamy logo!

  W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono zwycięzcę w szkolnym konkursie na logo szkoły. Z pośród wielu ciekawych prac ostatecznie zwyciężył uczeń kl. IV a - Norbert Zakrzewski. Serdecznie gratulujemy! Serdeczne podziękowania składamy Radzie Rodziców za ufundowanie wartościowej nagrody.
  A. Piotrowska-Buca

   

 • Rekrutacja do szkoły 2014/2015

  Podajemy listę osób przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w nowym roku szkolnym 2014/2015.

  lista_przyjetych_do_oddzialu_przedszkolnego_rok_szkolny_2014)15.pdf

  lista_przyjetych_do_klasy_pierwszej_rok_szkolny_2014)15.pdf

 • Rekrutacja do szkoły 2014/2015

  Informuję, że dokonano weryfikacji złożonych wniosków  do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w roku szkolnym 2014/2015. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w załaczeniiu. W dniu 9 kwietnia 2014r. zostanie ogłoszona lista przyjetych i nieprzyjetych dzieci do poszczególnych oddziałów.

  lista_zakwalifikowanych_uczniow_rok_szkolny_2014)15.pdf

  LISTA__OSOB_ZAKWALIFIKOWANYCH_-_ODDZIAL_PRZEDSZKOLNY_1.pdf

 • Pasowanie na czytelnika

  W marcu w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika klas pierwszych, wraz z uczniami klas 6 b przygotowałam przedstawienie„ Zaczarowany świat bajek”. Młodzi czytelnicy z zaciekawieniem oglądali sztukę oraz czynnie w niej uczestniczyli,odpowiadając na pytania związane z bajkami i biblioteką, wysłuchali również wiersz o książce, który wyrecytowali koledzy i koleżanki z klasy 2a. Następnie Królowa Książek dokonała pasowania na czytelnika, na pamiątkę spotkania uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Joanna Sikorska / wyt. W.Kwiatkowski/

 • Kanonizacja Jana Pawła II

  Zbliża się 9 rocznica śmierci  oraz kanonizacja Jana Pawła II. W ramach przygotowań do tych wydarzeń uczniowie naszej szkoły  (klasy IV-VI) 2 kwietnia wezmą udział w konkursie przygotowanym przez Wydawnictwo Olimpus,  uczniowie klas I-III przygotowują prace plastyczne  na konkurs ogólnopolski pod hasłem: „Podążając za świętością Jana Pawła II”, Ponadto chętni  uczniowie klas IV-VI piszą list do Jana Pawła II dzieląc się z Nim swoimi troskami, radościami i przemyśleniami na temat wiary. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zachęca wszystkich, którym bliska jest postać naszego patrona do wpisów do Księgi Pamiątkowej, która znajduje się na stronie internetowej www.iskramilosierdzia.pl//ksiega

  Przed kanonizacją każdy z nas ma wyjątkową okazję aby złożyć za pośrednictwem tej strony swoją prośbę, podziękowanie lub postanowienie Janowi Pawłowi II. Niedługo przed kanonizacją bł. Jana Pawła II (27 kwietnia) wpisy zostaną wydrukowane i zebrane w postaci pamiątkowej Księgi. W przypadku wielkiej ich liczby wykorzystamy technikę mikrodruku. Księga zostanie przewieziona do Watykanu i jako duchowy dar Polaków zostanie złożona podczas uroczystości kanonizacyjnych Papieża Polaka. Zachęcamy gorąco wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji.

    Regina Tabaka

 • Zebranie z rodzicami

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. (wtorek ) o godzinie:

  - klasy I - III   godz. 17.00

  - klasy IV - VI godz. 18.00

  Spotkanie Rady Rodziców godz.19.00 w bibliotece szkolnej. /wyt. W. Kwiatkowski/

 • Akcja "Dar serca"

  W naszej szkole po raz drugi organizowana jest akcja „Dar serca”. Jak wszyscy wiemy, zbliża się czas Świąt Wielkanocnych. Od 24.03.2014 r. do 11.04.2014 r. zbieramy zabawki i słodycze z długim terminem ważności.

  Organizatorzy: J.Opara, M.Luka-Głowik i Samorząd Uczniowski

  Liczymy na wsparcie.

 • Sprawdzian !!!

  W dniu 1 kwietnia 2014r. o godz. 9.00 uczniowie VI klas przystąpią do  sprawdzianu przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Życzymy powodzenia. Jednocześnie informuję, że w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej./ wyt. W.Kwiatkowski/

 • Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

   W związku z monitami rodziców przedstawiam Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego./ wyt. W Kwiatkowski/

  Stanowisko_GIS_dot.profilaktyki_i_zwalczania_wszawicy_u_dzieci_i_mlodziezy.PDF

 • Spotkanie z rodzicami

  Dnia 18.03.2014 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 7, odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I, w roku szkolnym 2014/2015.

 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  05.03.2014

  W dniach 5-7 marca 2014r. zorganizowane są  rekolekcje wielkopostne. Nauki dla  uczniów klas IV-VI godz. 8.00, a dla uczniów klas młodszych godz. 9.30. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy./ wyt. W. Kwiatkowski/

 • Szkolny projekt

  Zapraszamy do wspólnego stworzenia Szkolnego Projektu pt:” Wiosna w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie i w krajach partnerskich”. Prace konkursowe zbiera p. Buca do dnia 14 marca (piątek) do godziny 11:55. Wszystkie prace zostaną wystawione w szkole, zwycięskie prace zostaną nagrodzone oraz wystawione (wraz ze zdjęciem autorów) w Galerii Osielsko w dniach 22-23 marca. Przypominamy, że naszymi krajami partnerskimi są: Austria, Wielka Brytania, Hiszpania, Cypr, Niemcy, Finlandia, Francja.

  Dane techniczne:

  • praca plastyczna lub poetycka
  •  format A4
  • praca podpisana z tyłu (imię, nazwisko i klasa)
  • do pracy dołączamy zgodę rodziców:

  Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia mojego dziecka………………………………… oraz jego pracy plastycznej na wystawie konkursowej w Galerii Osielsko w dniach 21-23 marca.

  Podpis rodzica:………………………………………….

 • Praca w szkole - nauczyciel matematyki

  Pozycja: stanowisko nauczyciela matematyki (w zastępstwie)

  Wymiar godzin: 10/18 etatu

  Rozmowa kwalifikacyjna : 07.03.2014r. godz. 12:00

  Uwagi: Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z dnia 03.03.2014r. o naborze na stanowisko w zastępstwie – nauczyciela matematyki w wymiarze10/18 etatu

   

  Nazwa jednostki –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie

  Adres – ul. Szkolna 7 , 86-021 Maksymilianowo

  Określenie stanowiska – nauczyciel matematyki

   

  Wymagania niezbędne – kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:

  1) posiada wykształcenie wyższe

  2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe

  6) charakteryzuje się następującymi cechami: dokładność, zdyscyplinowanie, systematyczność działania, praca w zespole

   

  Wymagania dodatkowe:

  1) dobry poziom komunikacji werbalnej

   

  Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys w formie CV,

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4) kserokopie świadectw pracy,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6) oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

   

  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  W życiorysie należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o terminach, metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać do dnia 07 marca 2014 r. do godz. 11.00 (o zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do szkoły) na adres Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo lub osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko nauczyciela matematyki”.

   

   

  Dyrektor Szkoły

  Wojciech Kwiatkowski 

 • Rekrutacja- zapisy uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

  27.02.2014

  Do dnia 31 marca br. odbywają się zapisy dzieci 5 i 6-letnich (rok urodzenia 2009 i 2008) do oddziału przedszkolnego i dzieci 6 i 7-letnich (rok urodzenia 2008 i 2007) do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015. Rodziców zapraszamy codziennie do sekretariatu szkoły w godzinach 9:00-15:00. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej spmax.edupage.org, którą należy złożyć w terminie do 31.03.2013r. Kartę można również wysłać na adres szkoły lub poczty elektronicznej e-mail: spmax@gazeta.pl

  Rekrutacja_-_oddzial_przedszkolny.doc 

  KARTA_ZGLOSZENIOWA_DZIECKA_DO_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.pdf

  Rekrutacja_-_klasa_I.doc

  KARTA_ZGLOSZENIOWA_DZIECKA_DO_pierwszej_klasy.pdf

  KARTA_ZGLOSZENIOWA_DZIECKA_DO_pierwszej_klasy_spoza_obwodu.pdf

  rekrutacja_-_kryteria_przjecia_dzieci_do_oddzialu_przedszkolnego.doc

  rekrutacja_-__kryteria_przyjecia_do_kl._I.doc

  aneks_do_Statutu__Szkoly.doc

 • "Santo, Santo, Santo"

  Uczennica naszej szkoły Agata Deżakowska, zdobyła wyróżnienie w konkursie poetyckim o Janie Pawle II "Santo, Santo, Santo". Artykuł o finale konkursu ukaże się w "Przewodniku Katolickim" (nr 7). Zdjęcia z finału można znaleźć w albumie fotograficznym naszej strony https://spmax.edupage.org/album/

  Regina Tabaka

 • Bezpieczne ferie

  31 stycznia odbył się apel pod hasłem "Bezpieczne ferie zimowe". Uczniowie klasy IIa i IIIa pod kierunkiem wychowawców: Jolanty Tadrowskiej i Wojciecha Kuczborskiego zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnieli najważniejsze rady na bezpieczny wypoczynek zimowy.

  Jolanta Tadrowska

 • Ferie zimowe

  W okresie ferii zimowych w terminie od 03.02.2014r. do 07.02.2014r. w szkole będzie zorganizowane " zimowisko". W programie wyjazdy do kina, na basen i wiele innych atrakcji. Zapisy uczniów klas I-VI w sekretariacie szkoły. Koszt uczestnika -  50zł/ wyt. /W. Kwiatkowski/. Harmonogram w załączeniu:

  zimowisko_2014r..doc

 • Szkolny konkurs plastyczny dla klas 0-III

  Zapraszam uczniów klas 0 - III do udziału w szkolnym konkursie plastycznym "Bezpieczne zabawy zimowe". Technika wykonania prac jest dowolna. Prace należy dostarczyć wychowawcom klas do 24 stycznia 2014 roku.

  Jolanta Tadrowska

 • Spotkanie z rodzicami

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 16 stycznia 2014 r. (czwartek) o godzinie:

   

  - klasy I - III godz. 17.00

  - klasy IV - VI godz. 18.00

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w piątek 10.01.2014 roku w godzinach 17:00 - 19:00/19:30

   

   

  W PROGRAMIE:

  • wieczór poetycko-muzyczny (przedstawienie o godz. 17:30) + kawiarnia(kawa, herbata, gofry, chleb ze smalcem)  - STOŁÓWKA
  • kafejka internetowa - SALA NR 3
  • stragan (m.in. maskotki, biżuteria) - HOL PRZED POKOJEM NAUCZYCIELSKIM
  • sala zabaw - ŚWIETLICA
  • dyskoteka - SALA GIMNASTYCZNA
  • kino z popcornem - SALA NR 14
  • sala małego artysty - SALA NR 9

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Maksymilianowie
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć