Nawigacja

 • "Szklanka mleka"

  Informuję, że do dnia 12.12.2014r. pobieramy  opłaty na drugi semestr za :

  - mleko smakowe 9,90 zł

  - jogurt owocowy 11,70 zł

  Wyt. W.Kwiatkowski

 • Catering - dostarczanie obiadów do szkoły


  Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  prosi o składanie ofert na dostarczanie od stycznia 2015r.  150 obiadów do szkoły w Maksymilianowie oraz 80 obiadów do Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie

  Obiady jednodaniowe 4 x w tygodniu drugie danie,  1 x w tygodniu zupa z wkładką


  W ofercie należy podać cenę brutto w przeliczeniu na 1 posiłek uwzględniając transport. .
  Ofertę można składać w sekretariacie szkoły do dnia 5.12.2014r. w kopercie z dopiskiem „Oferta na dowóz obiadów” lub na adres e-mail: spmax@gazeta.pl Szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły tel.(52)3818713.
   

   

 • PODZIĘKOWANIE

  W dniu 17.11.2014 r. zakończyliśmy akcję pomocy dla „ANIMALS” i bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Dnia 19.11 i 20.11 zebrane dary zostaną zawiezione do potrzebujących zwierząt.

  Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji.  

  A. Chojnacka, A. Janicka, M. Luka-Głowik 

 • Bądź widoczny na drodze !

  12 listopada 2014r. w środę będziemy gościć przedstawicieli  z Komendy Policji w Bydgoszczy, którzy przeprowadzą pogadanki z naszymi uczniami na temat konieczności noszenia odblasków i bezpieczeństwa pieszych na drodze. Dziękujemy za pomoc w realizacji akcji dyrekcji i nauczycielom oraz z-cy komendanta p. Wojciechowi Trojan. / Rada Rodziców/

   

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

  Tradycją naszej szkoły stał się Jarmark Bożonarodzeniowy. Dlatego i w tym roku chcielibyśmy poprosić Państwa o pomoc w jego organizacji. W związku z tym, bardzo prosimy o przynoszenie rzeczy związanych z Bożym Narodzeniem. Mogą to być ozdoby, kartki, kubki, serwetki, stroiki, światełka lub słodkości np. pierniki, cukierki, lizaki. Rzeczy mogą być zakupione w sklepie lub wykonane ręcznie. Wszystkie przedmioty zostaną wystawione na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 1 grudnia na Drzwiach Otwartych. Zebrane w ten sposób pieniądze zasilą konto Samorządu Uczniowskiego.  Rzeczy na jarmark zbiera p. Buca i wychowawcy.

  Z góry serdecznie dziękujemy.

 • Wydarzenia z życia szkoły

  Informuję, że dzień 10.11.2014r. / poniedziałek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.   Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy.

  W dniu 13 listopada 2014r.  / czwartek/  odbędzię sie zebranie z rodziacami . Klasy 0-III spotkanie o godz. 17.00 , klasy IV-VI spotkanie o godz. 18.00. Spotkanie z RR o godz. 19.00

    Informuję, że szkoła posiada ograniczone możliwości wydawania posiłków / obecnie 155 /.  O przyjęciu decyduję kolejność wpłat.   

  /wyt. W. Kwiatkowski/

 • 29.10.2014

      Informuję, że w dniu wczorajszym została przeprowadzona  kontrola higieniczna czystości skóry głowy dzieci. Stwierdzono  występowanie wszawicy w kilku grupach. Prosze rodziców o podjęcie stosownych działań higienicznych i codziennej kontroli czystości głowy dziecka. Mam nadzieje, że problem zostanie  całkowicie wyeliminowany   / wyt. W. Kwiatkowski

 • Turniej Piłki Siatkowej Im. Zbigniewa Sieluka

      W dniu 7 listopada 2014r. / piątek / o godz. 17.00 w sali GOSiR w Osielsku zostanie rozegrany Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Sieluka. O puchar rywalizowć będa szkoły z terenu Gminy Osielsko oraz GOSiR. Serdecznie zapraszamy./ wyt. W Kwiatkowski/

 • Zawody pływackie

  W dniu 30 listopada 2014r. / czwartek/ o godz. 9.00  odbędą się gminne zawody pływackie uczniów klas IV_VI. Życzymy powodzenia naszym pływakom. / wyt. W. Kwiatkowski/

 • Dzieło Nowego Tysiąclecia

  17 Października w naszej szkole została zakończona zbiórka funduszy prowadzona w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wolontariusze już po raz szósty zbierali pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Zebrano imponującą sumę 1721,00 zł dla stypendystów, którzy są "żywymi pomnikami" Jana Pawła II. Dziękujemy i gratulujemy wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom. /Wyt. Regina Tabaka/

 • Zajęcia dodatkowe- język angielski w oddziałach przedszkolnych

  Dyrekcja SzkołyPodstawowej im.Jana Pawła II prosi o składanie ofert na organizację  zajęć dodatkowych z języka angielskiego / 4h zajęć/ w oddziałach przedszkolnych . Pozostałych informacji o sposobie realizacji zadania  udziela dyrektor szkoły -  Wojciech Kwiatkowski ./ wyt. W. Kwiatkowski/

 • Szkoła dla rodziców - warsztaty

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

  Rada Rodziców

   

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

  Na prośbę rodziców przedstawiam podstawę programową kształcenia ogólnego - załącznik nr 2 do rozporządzenia.  /wyt. W.Kwiatkowski/

  http://men.gov.pl/images/do_pobrania/Zalacznik_2.pdf

  http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

 • ŚWIĘTO SZKOŁY 14.10.2014 ROK

  Informujemy, że w dniu 14 października 2014r. "Dzień Edukacji Narodowej " jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych . W tym dniu obchodzimy "Święto Szkoły".  Poniżej przedstawiamy plan przbiegu święta: / wyt. W. Kwiatkowski/ 

  1. 8:00 - 8:40 - masza święta (klasy IV - VI)

  2. 8:50 - powrót do szkoły i wyjście do Żołędowa pod pomnik Jana Pawła II

  3. 9:00 - 10:00 pasowanie klas I (klasy 0 - III)

  4. 10:15 - powrót klas IV - VI z Żołędowa

  5. Herbata i ciastko dla uczniów "0" i II - VI

  6. 10:45 - apel - dzień nauczyciela, występ dzieci - chór

  7. 11:30 - odjazd autobusu

  W szkole trwa już zbiórka na stypendia w ramach "Dzieła Nowego Tysiąclecia"

   Informujemy, że w tym dniu dojazdy do szkoły będą bez zmian, odjazdy godz. 11.30 oraz w tym dniu nie ma obiadu. Świetlica będzie czynna zgodnie z planem, do godziny 16:30

   

 • Bydgoski klub przyjaciół zwierząt

  Od 6 października rozpoczynamy akcję PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA“. Prosimy wszystkie osoby chcące pomóc zwierzętom o przynoszenie:

  szczelnie zamkniętych karm dla psów/kotów,

  koce,

  miski itp.

  Rzeczy prosimy przynosić:

  w poniedziałki w godzinach 9.40-9.55 do sali nr 7 lub do pokoju nauczycielskiego od 10.40-10.50 do p. Oli Chojnackiej

  do świetlicy

  członkom Samorządu Uczniowskiego (Weronika Deżakowska, Wiktoria Bogusławska, Julia Piechota)

  do p. logopedy w poniedziałki, środy lub czwartki

  do p. Ani Bucy, do p. Gosi Fijałkowskiej

  Za każdą najdrobniejszą pomoc BARDZO DZIĘKUJEMY!

   

  Samorząd Uczniowski

 • "Drzwi otwarte" - spotkanie z nauczycielami

       W ramach drzwi otwartych w dniu 6.10.2014r. /poniedziałek/ nauczyciele uczący w klasie IV i V zapraszają rodziców na spotkanie w bibliotece szkolnej, na którym omówione będą wyniki diagnozy wstępnej i kierunki dalszej pracy z dziećmi. Zapraszamy: - rodziców klas IV na spotkanie o godz. 17.00, - rodziców klas V na godz. 17.30. Indywidualne rozmowy z nauczycielami uczącymi w klasach IV-VI w godz. 17.30 - 18.30 / wyt. W Kwiatkowski/

 • XII Powiatowy Konkurs Plastyczny

  Organizatorem konkursu plastycznego "Jestem bezpieczny na drodze" jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych w formacie nie większym niż A – 3 i dostarczyć wychowawcom klas I – III do 10 października 2014 r.

            Jolanta Tadrowska

 • Obiady w szkole

  Informuję, że szkoła posiada ograniczone możliwości wydawania posiłków / obecnie 155 /.  O przyjęciu decyduję kolejność wpłat. Przypominam, że  odpłatność za obiady należy uiszczać do 10 każdego miesiąca. / wyt. W. Kwiatkowski/

   

 • Ogłoszenie praca - pedagog szkolny

  Oferty pracy w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Maksymilianowie.

  Jeśli ta oferta Cię interesuje, skontaktuj się z nami: spmax@gazeta.pl lub (052)3818713

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozycja: stanowisko nauczyciela - pedagog szkolny

  Rozmowa kwalifikacyjna : 06.10.2014r. godz. 10:00

  Uwagi: Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z dnia 29.09.2014r. o naborze na wolne stanowisko – nauczyciela pedagoga szkolnego w wymiarze 1 etatu / w zastępstwie /

   

  Nazwa jednostki –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie

  Adres – ul. Szkolna 7 , 86-021 Maksymilianowo

  Określenie stanowiska – pedagog szkolny

   

  Wymagania niezbędne – kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:

  1)posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska

  2)posiada wykształcenie minimum wyższe

  3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe

  5) charakteryzuje się następującymi cechami: dokładność, zdyscyplinowanie, systematyczność działania, umiejętność pracy w zespole

   

  Wymagania dodatkowe:

  1) dobry poziom komunikacji werbalnej

   

  Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys w formie CV,

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4) kserokopie świadectw pracy,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6) oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

   

  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  W życiorysie należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o terminach, metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać do dnia 03 października 2014r.
  (o zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do szkoły) na adres Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo lub osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko nauczyciela – pedagog szkolny”.

   

   

  Dyrektor Szkoły

  Wojciech Kwiatkowski

   

   

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Maksymilianowie
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001


  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć