Nawigacja

 • Wojewódzki Konkurs Historyczny

  Dnia 27 listopada o godzinie 9.00 odbędzie się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

           Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z historii i społeczeństwa w szkole podstawowej obejmujące:

  1. w zakresie wiedzy zagadnienia związane z:

  • podstawowymi wiadomościami dotyczącymi starożytności ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i wierzeń starożytnych,
  • początkami chrześcijaństwa,
  • początkami państwa polskiego i czasami pierwszych Piastów,
  • okresem rozbicia dzielnicowego,
  • zjednoczeniem Polski,
  • panowaniem Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów, unią polsko – litewską, Polską w XVII wieku,
  • upadkiem Rzeczypospolitej,
  • walką o niepodległość po rozbiorach,
  • I wojną światową,
  • postacią Józefa Piłsudskiego,
  • dziejami II Rzeczypospolitej,
  •  II wojną światową i udziałem w niej Polaków,
  • czasami PRL i walką o demokratyczną Polskę,
  • elementy historii powszechnej zgodnie z podstawą programową

   

  2. w zakresie umiejętności:

  • posługiwanie się terminologią historyczną,
  • interpretowaniem tekstów źródłowych i opracowań historycznych,
  • ustalaniem kolejności wydarzeń historycznych
  • lokowaniem ich na osi czasu,
  • orientacją na mapie
  • wyszukiwaniem informacji z map.
 • Wielka liga czytelników

  "Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji"
  I. Koźmińska, E. Olszewska "Wychowanie przez czytanie"

  Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury. 

  Na czym polega konkurs?
  Uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej książki z listy konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie udział w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą "V Wielka Zabawa Rodzinna". 
  Szczegóły w bibliotece u pani Pauliny Bartoszak
   

 • e-podręczniki

  W prawym menu pojawiła się zakładka dotyczaca e-podręczników .  Serdecznie zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do korzystania z zasobów platformy./ Wyt. W. Kwiatkowski/  https://www.epodreczniki.pl

  Konkurs : http://www.ore.edu.pl/konkurs/o-konkursie

 • OLIMPUSEK

  OLIMPUSEK - OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

  KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 12 STYCZNIA 2016
  ZAPISY TRWAJĄ DO 7 GRUDNIA 2015
  WPISOWE WYNOSI 9 ZŁ
  ZAPISY I WPISOWE  -  P. BUCA
  ZAKRES MATERIAŁU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB NA WWW.OLIMPUS.EDU.PL

  Zakres materialu:
  Klasa I

  1. Przedstawianie się (imię, wiek, samopoczucie).
  2. Liczby od 0 do 10.
  3. Kolory.
  4. Członkowie rodziny.
  5. Zabawki.
  6. Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
  7. Podstawowe przybory szkolne.
  8. Polecenia: usiądź, wstań, otwórz, zamknij, powtórz, przeczytaj, narysuj itd.
  9. Pożywienie.
  10. Ubrania.
  11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.
  12. Czasownik have got i like w formie twierdzącej.
  13. Zaimki osobowe he, she.
  14. Części ciała.
  15. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
  16. Podstawowe przymiotniki.
  17. Pomieszczenia w domu.


  Uwaga!
  W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

  Klasa II

  Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

  1. Liczby od 0 do 20.
  2. Opis postaci i zwierząt – przymiotniki.
  3. Dni tygodnia.
  4. Wyposażenie domu.
  5. Codzienne czynności.
  6. Słownictwo związane z Wielkanocą.
  7. Określenie położenia przedmiotów.
  8. Czasowniki: be; have/have got; can; like, love w formie pytającej i przeczącej
  9. Opis pogody.
  10. Opisy samopoczucia.
  11. Umiejętności np. jeździć na rolkach, jeździć na rowerze itd.
  12. Zaimek wskazujący this i these.
  13. Polecenia w formie przeczącej.
  14. Zaimki osobowe he i she.
  15. Nazwy pojazdów.
  16. Formy czasowników w 3 os. liczby pojedynczej.
   

  Klasa III

  Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

  1. Liczby od 0 do 100.
  2. Sport i wypoczynek.
  3. Pory roku.
  4. Miesiące.
  5. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
  6. Określenia czasu.
  7. Przymiotniki dzierżawcze (my, your, her, his, its itd.)
  8. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej mnogiej.
  9. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
  10. Słownictwo związane z Halloween.
  11. Dopełniacz saksoński.

 • Warsztaty dla rodziców

  Informuję, że planowane warsztaty dla rodziców  w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2015r. z powodu choroby wykładowcy zostają przeniesione na dzień 30 listopada /poniedziałek/  godz. 18:00

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

  Szanowni Państwo!
  Tradycją naszej szkoły stał się Jarmark Bożonarodzeniowy. Dlatego i w tym roku chcielibyśmy poprosić Państwa o pomoc w jego organizacji. W związku z tym bardzo prosimy o przynoszenie rzeczy związanych z Bożym Narodzeniem. Mogą to być ozdoby, kartki, kubki, serwetki, stroiki, światełka lub słodkości np. pierniki, cukierki, lizaki. Rzeczy mogą być zakupione w sklepie lub wykonane ręcznie. Wszystkie przedmioty zostaną wystawione na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 7 grudnia na Drzwiach Otwartych. Zebrane w ten sposób pieniądze zasilą konto Samorządu Uczniowskiego. Rzeczy na jarmark zbiera p. Buca i wychowawcy.
  Z góry serdecznie dziękujemy,
  Samorząd Uczniowski

 • Warsztaty dla rodziców

  Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty "Rywalizacja wśród rodzeństwa" 16 listopada o godz.18 w bibliotece szkolnej.Prowadzenie Joanna Grochowska - pedagog w fundacji Radość.

  warszataty_dla_rodziców_Maksymilianowo_cz.2.pdf

 • Zebranie z rodzicami

  Serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 listopada / czwartek/ 2015r.:

  - oddziały przedszkolne godz. 16:15  

  - klasy 1-3   godz. 17:00

  - klasy 4-6 godz. 18:00

  Spotkanie Rady Rodziców godz. 19:00

  https://spmax.edupage.org/calendar/?#now

 • Warsztaty dla rodziców

  Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty Ja, Ty, My- o emocjach w rodzinie 9 listopada o godz.18 w bibliotece szkolnej.Prowadzenie Joanna Grochowska- pedagog w fundacji Radość.

  warsztaty_dla_rodziców_Maksymilianowo.pdf

 • Szkolna Liga Językowa

  Pierwszy test z ligi zadaniowej z j. angielskiego odbędzie się 16 listopada (poniedziałek) na godzinie wychowawczej. Zakres materiału:

  gramatyka:
  1. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
  2. zaimki wskazujące (this, that, these, those)
  3. przedimek określone i nieokreślony (a/an , the)

  słownictwo:
  1. dni tygodnia
  2. miesiące
  3. pory roku
  4. członkowie rodziny

 • Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Sieluka

  Serdecznie zapraszam na Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty im. Zbigniewa Sieluka, który odbędzie się na hali sportowej GOSiR w Osielsku w dniu 6 listopada 2015r. o godz. 17.00. / wyt. W. Kwiatkowsi/

 • Dzieło Nowego Tysiąclecia

  W czwartek 22 października zakończyliśmy  zbiórkę na stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. Nasza szkoła już po raz siódmy wzięła udział w tej pięknej akcji. Grupa wolontariuszy przez dwa tygodnie zebrała imponująca kwotę w wysokości 2348,51 zł. Jest ona najwyższą spośród dotychczasowo zebranych. Wolontariuszom i ofiarodawcom GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY.

  Regina Tabaka 

 • Szkolna Liga Językowa!

  Zapraszamy uczniów klas IV - VI

  do udziału w Szkolnej Lidze

  Języka Angielskiego!

  Regulamin konkursu:

  1. Celem konkursu jest:

  •  rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,
  •  wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach

      wyższego szczebla,

  • doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym.

   

  2. Przebieg konkursu:

  • konkurs trwa od października 2015 r. do maja 2016 r.,
  • każdy uczestnik startuje indywidualnie (klasyfikacja indywidualna),
  • raz w miesiącu uczeń przystępujący do konkursu pisze test,
  • słownictwo i struktury gramatyczne ćwiczone są na lekcjach, a także na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego,
  • zakres materiału obowiązujący na każdy test zostanie przedstawiony i wywieszony w gablocie szkolnej na tydzień przed zaplanowanym testem,
  • informacje o bieżących wynikach przedstawiane są raz w miesiącu w gablocie szkolnej i na stronie internetowej szkoły,
  • każdy uczeń wybiera nick, pod którym będzie figurował na liście z wynikami,
  • w miesiącu czerwcu nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu,
  • pierwsze trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy,
  • udział w Szkolnej Lidze Języka Angielskiego jest dobrowolny.

   

  3. Uwagi:

  • zapisy trwają do 23 października 2015r. u organizatorek konkursu: p. Ania Piotrowska - Buca (sala 2) i p. Agnieszka Siwka (sala 7),
  • prace sprawdzane i punktowane są przez organizatorki konkursu,
  • istnieje możliwość wglądu do prac w terminie nieprzekraczającym 1 tygodnia od ogłoszenia wyników za dany miesiąc.

    

   Zapraszamy !

 • KONKURS

  Z okazji zbliżającego się brytyjskiego i amerykańskiego święta Halloween nauczycielki języka angielskiego zapraszają do udziału w konkursie na najsympatyczniejszą dynię.

  Co trzeba zrobić?

  Wyrzeźbić sobie dynię, przyozdobić ją

  i przynieść do nas w środę lub czwartek

  28 - 29 października.

  Wszystkie dynie (mamy nadzieję, że się zmieszczą) zostaną wystawione w holu Szkoły. Życzymy udanej zabawy 

  ZAPRASZAMY !!!

 • "Książki naszych marzeń"

 • Święto Szkoły

  Dzień 14 października uczniowie naszej szkoły rozpoczęli mszą świętą, po której klasy I-III wróciły do szkoły na uroczyste pasowanie pierwszaków. Starsze klasy przeszły do Żołędowa,  gdzie złożyły kwiaty pod pomnikiem naszego patrona. Następnie w parku nadleśnictwa rozwiązywali  zagadki, rozszyfrowywali cytaty Jana Pawła II i układali puzzle z Jego  wizerunkiem. Największą ilość punktów w przeprowadzonych rozgrywkach uzyskała klasa IVa. Gratulujemy.

  A.G.  i  R.T.

 • Święto Szkoły

  Informuję, że w dniu 14.10.2015r. obchodzimy "Święto Szkoły" Program obchodów przedstawia sie następująco:

  godz. 8:00   Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana  Kolbe w  Maksymilianowie

  Klasy I-III

  godz. 9:00   Pasowanie klas pierwszych

  Klasy IV-VI

  godz. 8:45   przemarsz pod pomnik Jana Pawła II - złożenie kwiatów

  godz. 9:30   Przejście do parku przy Nadleśnictwie w Żołędowie

  godz. 9:35 - 11:30    Gry , zagadki dla uczniów klas IV-VI z wychowawcami

  godz.11:35 - 12:15   Poczęstunek i podsumowanie " Gry o Janie Pawłe II"

  godz.12:45   Odjazd  uczniów z przystanku  przy gimnazjum w Żołędowie

  Dień jest wolny od zajeć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę w  świetlicy w godzinach pracy. wyt. W. Kwiatkowski/

 • Od 4 do 22 października uczniowie naszej szkoły po raz kolejny biorą udział w akcji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zbierają środki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. / wyt. A.Górecka/

  https://www.dzielo.pl/en

 • Konkurs plastyczny

  Samorząd Uczniowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Jan Paweł II naszym patronem". Format prac A4, technika dowolna. Prace zbiera p. Buca do 12 października. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
  Anna Piotrowska-Buca

 • Akcja ekologiczna

  W ramach ogólnopolskiej akcji ekologicznej trwa zbiórka starych, uszkodzonych telefonów komórkowych bez baterii. Telefony zostaną poddane profesjonalnemu recyklingowi. Szkoła, która zbierze proporcjonalnie do swojej wielkości dużo telefonów otrzyma nagrodę. Akcja trwa do 13 listopada.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
  Anna Piotrowska-Buca

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001

  Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki od godz. 13.00-15.00
  W pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć