Nawigacja

 • Sprawdzian szóstoklasisty !!!

  W dniu 1 kwietnia / środa / 2015r. uczniowie szóstych klas przystapią do ogólnopolskiego sprawdzianu. Dzień ten jest dniem wolnym od zajec dydaktycznych.  Proszę o zapewnieie dzieciom opieki. Świetlica szkolna pracuje bez zmian./ wyt. W. Kwiatkowski /

   

 • PILNE ! Oferta pracy - praca nauczyciela matematyki w zastępstwie.

  18.03.2015

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II informuje o naborze na stanowisko nauczyciela matematyki - umowa w zastępstwie. 

  Uwagi: Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z dnia 20.03.2015 r. o naborze na stanowisko – nauczyciela  matematyki w zastepstwie. Wymiar - pełen etat.

  Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie

  Adres – ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo

  1) Wymagania niezbędne – kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:

  1) posiada wykształcenie minimum wyższe

  2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe

  6) charakteryzuje się następującymi cechami: dokładność, zdyscyplinowanie, systematyczność działania, praca w zespole

  Wymagania dodatkowe:

  1) dobry poziom komunikacji werbalnej

  Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys w formie CV,

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4) kserokopie świadectw pracy,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6) oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  W życiorysie należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu umożliwienia powiadomienia o terminach, metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.

  Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać do dnia  24 marca 2015 r. do godz. 14.00 (o zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do szkoły  osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko nauczyciela matematyki”. Rozmowa kwalifikacyjnna odbędzie się w dniu 24.03.2015r.

   Dyrektor Szkoły : Wojciech Kwiatkowski 

  tel. kontaktowy 523818713; 668159292

 • Magiczne zabawki - wizyta w Operze Nova

  W dniu 20 marca 2015 roku dzieci z terenu Gminy Osielsko (przede wszystkim uczestnicy zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie podczas których prowadzone są zajecia profilaktyczne oraz drużyna zuchów "Mali podróżnicy") wzięły udział w premierze przedstawienia baletowego "Magiczne zabawki" w Operze Nova w Bydgoszczy.
  Pomysłodawcami i autorami libretta są Iwona Runowska ( choreograf) i Sebastian Gonciarz,(reżyser teatru "Roma") Jak mówią autorzy idea powstała z potrzeby powrotu pamięcią do fascynującej krainy dziecięcej wyobraźni , nieograniczonej fantazji i ukochanych zabawek.

  Te właśnie zabawki: Szmacianka, Legoludek, Wróżka, Ptak Dziwoląg i inne, zamieszkujące w przedstawieniu tajemniczy sklep, rozpoczynają za sprawą Maga-Sprzedawcy niezwykłe przygody z udziałem Chłopca i Dziewczynki.
  Dzieci po spektaklu udzieliły wywiadu na temat przedstawienia dla Radia PIK w Bydgoszczy.
  Całość audycji można odsłuchać klikając w poniższy link 
  http://www.radiopik.pl/6,28542,magiczne-zabawki-w-operze-nova&idf=31100

 • Deklaracje - zajęcia na basenie .

  Do dnia 18.03.2015r. proszę o zwrot deklaracji związanych z udziałem dzieci na zajęciach nauki pływania./ wyt. W Kwiatkowski/

 • DAR SERCA

  Jak wszyscy wiemy zbliża się czas Świąt Wielkanocnych.

  W naszej szkole po raz trzeci organizowana jest akcja „Dar serca” - pomoc uczniom naszej szkoły.

  W terminie 06.03 - 27.03.2015 roku zbieramy słodycze z długim terminem ważności.

  Organizatorzy: M. Luka - Głowik (logopeda), A. Janicka i E. Górna (wychowawcy świetlicy).

  Liczymy na Państwa wsparcie!!!

 • Rekolekcje wielkopostne

  W dniach 9-11 marca 2015r. zorganizowane są  rekolekcje wielkopostne. Nauki dla uczniów klas IV-VI godz. 8.00, a dla uczniów klas młodszych I-III godz. 9.30 odbędą się w kościele parafialnym w Maksymilianowie . Autobusy jeżdżą zgodnie z harmonogramem.  Szkoła zapewnia obiady i opiekę w świetlicy./ wyt. W. Kwiatkowski/

 • Odpłatność za obiady.

  Informuję, ze istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole w cenie 3,43 zł za posiłek. Odpłatność w kwocie 75,46 zł za miesiąc marzec  należy  uiścić do dnia 10 marca  2015r.  / wyt. W Kwiatkowski /

 • Uwaga - zmiany w dowozach do szkoły

   Informuję, że od poniedziałku / 2 marca 2015r/ nastąpią  zmainy w dowozie uczniów do szkoły z kierunku Bożenkowa. Autobus kurs poranny rozpocznie o godz. 7:20 z ul. Osiedlowej / Osiedle wojskowe / i sukcesywnie będzie  odbierał dzieci  z pozostałych przystanków . Jednocześnie informuję , źe pozostałe dowozy i odwozy uczniów pozostają bez zmian. / wyt. W .Kwiatkowski/

 • Rekrutacja - rok szkolny 2015/2016

  Do dnia 31 marca br. odbywają się zapisy dzieci 5 letnich (rok urodzenia 2010), 4 letnich ( rok urodzenia 2011) do oddziału przedszkolnego i dzieci 6 i 7-letnich (rok urodzenia 2009 i 2008) do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016. Rodziców zapraszamy codziennie do sekretariatu szkoły w godzinach 9:00-14:30. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej spmax.edupage.org, którą należy złożyć w terminie do 31.03.2015r. Kartę można również wysłać na adres szkoły lub poczty elektronicznej e-mailspmax@gazeta.pl

  Rekrutacja_-_oddzial_przedszkolny(1).doc

  KARTA_ZGLOSZENIOWA_DZIECKA_DO_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.pdf

  Rekrutacja_-_klasa_I.doc

  KARTA_ZGLOSZENIOWA_DZIECKA_DO_pierwszej_klasy.pdf

  KARTA_ZGLOSZENIOWA_DZIECKA_DO_pierwszej_klasy_spoza_obwodu.pdf

  rekrutacja_-__kryteria_przyjecia_do_kl._I.doc

   Zarzadzenie_-_kryteriaprzyjecia_dzieci_do_oddzialu_przedszkolnego-1(1).doc

  aneks_do_Statutu__Szkoly.doc

 • Zdjęcia klasowe

  Informuje, że w związku z dużą absencją dzieci przełożono "sesję fotograficzną"   na 3 marca 2015r. / wtorek/ /wyt. W. Kwiatkowski/

 • Apel "Bezpieczne ferie"

  9 lutego odbył się uroczysty apel pod hasłem: „Bezpieczne ferie”. Uczniowie klasy III a przedstawili program artystyczny zachęcający do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii.

  Na apelu ogłoszono również wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Bezpieczne zabawy zimowe” dla uczniów klas 0 – I.              J. Tadrowska

 • SENSACYJNE KOMIKSY

  2014/2015

  W bibliotece realizowano projekt edukacyjny, którego efektem było wydanie broszury zawierającej komiksy wykonane przez uczniów klasy 3A.

   Zajęcia prowadzone przez bibliotekarza obywały się podczas pięciu spotkań 11, 16, 17 grudnia 2014 oraz 8, 26 stycznia 2015r.

  Książkę można wypożyczać, prace uczniów były prezentowane na wystawie w bibliotece, za najlepsze komiksy wręczono nagrody.

  Nagrody otrzymali:

  ·       Natalia Kortas – główna nagroda za komiks „ Tajemnica Rafy Rekina”

  ·       Zuzanna Biegniewska – nagroda za komiks „ Tajemnica zabójczego sobowtóra”

  ·       Mikołaj Walczak- nagroda za komiks „ Tajemnica Szalonego Demona”

  ·       Filip Zalewski – nagroda za komiks „ Tajemnica jęczącej jaskini”

   

   

   Obecnie projekt realizuje w bibliotece także klasa 3B.

 • BAL KARNAWAŁOWY

  UWAGA! UWAGA!

  Dnia 13.02.2015 (piątek) odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY!!!

  - klasy 0 - III od 8:30 - 11:30 w sali gimnastycznej

  - klasy IV - VI od 12:00 - 14:30 Dyskoteka walentynkowa z DJ - em, w sali gimnastycznej

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Zimowisko szkolne

  Informujemy, że w szkole w dniach od 23 - 27 lutego 2015r. organizowane będzie zimowisko szkolne. Zapisy chętnych osób z klas I-VI można dokonać w sali nr 22 - p.Mariola Nowakowska, lub w sali nr 9 - p.Jolanta Rymaszewska, p.Elżbieta Woźniak.  Odpłatność za uczestnictwo wynosi 50,00zł, którą należy dokonać w terminie do 10.02.2015r.

  HARMONOGRAM_ZIMOWISKA.pdf

 • Odpłatność za obiady

  Informuję, ze istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole - catering w cenie 3,43 zł za posiłek. Odpłatność kwocie 34,30 zł za miesiąc luty należy dokonać do dnia 6 lutego 2015r  / wyt. W Kwiatkowski/

 • KONKURS

  UWAGA!!!

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

  "MASKOTKA SP W MAKSYMILIANOWIE"

   

  PRACE - PROJEKTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE

  25.01.2015 r. - 13.04.2015 r.

  DO WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY I P. LOGOPEDY

 • Ogólnopolskie Wybory Ksiażek

  Przebieg

  Do końca marca 2015 r. w szkołach organizowane będą Wybory Książek. W ustalonym przez szkołę dniu uczniowie wrzucą do urn karty do głosowania, gdzie wpiszą tytuły od 1 do 3 najciekawszych książek, które czytali w ostatnim czasie. Na podstawie sprawozdań sporządzimy wyniki i przekażemy je pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów.

  W naszej szkole wybory odbędą się 8 marca 2015 r.

  w bibliotece.

   

 • Zebranie z rodzicami - zmiana terminu !!!

   Informuję, że zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015r. / czwartek /:

  - rodzice uczniów klas 0 - III         godz. 17:00

  - rodzice uczniów klas IV- VI        godz. 18:00

  Spotkanie Rady Rodziców   godz. 19.00 / wyt. W. Kwiatkowski/

 • POMOC DLA DOMU DZIECKA

  UWAGA!

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZACZYNA AKCJĘ „POMOC DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA” .WSZYSTKE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY POMÓC PROSZONE SĄ O PRZYNOSZENIE:

  • ZABAWEK DLA DZIECI (nawet dla niemowląt)

  • KSIĄŻEK,PŁYT CD/DVD itd., GIER DLA MŁODZIEŻY

   

  (W DOBRYM STANIE):

  • Do p. Chojnackiej

  • Do p. Bucy (sala nr 2)

  • Do p. Fijałkowskiej (sala nr 6)

  • Do p. Jankowskiej (zerówka)

  • Do p. Opary

   Za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc będziemy bardzo wdzięczni.

   DZIĘKUJEMY!

 • Szkolny konkurs plastyczny

  Zapraszam uczniów klas 0 – I do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpieczne zabawy zimowe”. Wielkość prac i technika wykonania prac jest dowolna.

  Gotowe prace plastyczne należy dostarczyć wychowawcom do 31 stycznia 2015 r.

    J. Tadrowska

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001


  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć