Nawigacja

 • Obóz w górach !!!

  Informuję, że sopotkanie rodziców uczestników obozu odbędzie się 27.07.2015r. / poniedziałek/  o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Maksymilianowie ul. Szkolna 7. Zostanie przedstawiony program obozu oraz regulamin./ wyt. W Kwiatkowski/

 • Rodzicu ! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń !!!

  Informuję, że  uczniowie klas I, II oraz  IV  w roku szkolnym 2015/2016  otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Jedyne, za co będzie trzeba zapłacić, to podręcznik do przedmiotów nieobowiązkowych ( np. religia, etyka i język niemiecki w klasie IV).

  Więcej na stronach: http://men.gov.pl/  ,  http://naszelementarz.men.gov.pl/

  / wyt. W. Kwiatkowski/

 • Apel „Bezpieczne wakacje”

  24 czerwca odbył się w naszej szkole uroczysty apel pod hasłem: „Bezpieczne wakacje”. Uczniowie klasy III a przedstawili program artystyczny zachęcający do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

       J. Tadrowska

 • „Ratujemy i uczymy ratować”

  W ramach realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” w II semestrze 2014/2015 r. uczniowie klas I – III brali udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Zajęcia prowadziły: Aleksandra Saroma – Palicka i Jolanta Tadrowska.

       J. Tadrowska

 • Zajęcia w przedszkolu !

  Uroczyste podsumowanie zajeć oddziału przedszkolnego odbędzie się 24 czerwca 2015r. / środa/ o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

  Wakacyjna praca różni się od pełnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na których realizuje się nowe treści i kształtuje umiejętności wynikające z podstawy programowej. Podczas dyżuru będą zorganizowaane ciekawe zajęcia dostosowane do wieku i pory roku . Należy pamiętać, że udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny.

  Terminy pracy przedszkola : 29.06 - 10.07.2015r. oraz 24.08.- 31.08.2015r.

  Dodatkowo dzieci mogą brać udział w zajęciach dyżurujących przedszkoli na terenie gminy:

  SP Niemcz  06.07. - 21.07.2015r.

  SP Maksymilianowo 22.07- 4.08.2015r.

  ZS Osielsko 05.08. - 21.08.2015r

  .Zakończenie roku szkolnego 31. 08.2015r.         /wyt. W.Kwiatkowski/

 • Podsumowanie konkursów w szkole !!!

  W dniu dzisiejszym podsumowano wyniki konkursów przeprowadzanych w szkole. Laureaci i finaliści w fotogalerii.  / wyt. W.Kwiatkowski/

 • Rozstrzygnięcie konkursu "Maskotka SP w Maksymilianowie"

  Spośród 23 projektów maskotki komisja wyłoniła 5 prac, które podlegały ocenie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania wyłoniono 2 projekty, które uzyskały najwyższą ilość głosów. Zwycięzcą konkursu został J. Strzelecki kl. VIa. Wyróżnienie otrzymała J. Kuliszewska kl. Ib.
  Serdecznie gratulujemy!

  Organizatorzy.

 • Remont !

  10.06.2015

   Maksymilianowo, dnia 10.06.2015r.

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego remont korytarzy wraz z wymianą drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły.

     Termin realizacji robót 29.06.2015r. – 24.07.2015 r.

     Przedmiar można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać załącznik i dokonać wizji lokalnej.  

  Ofertę proszę złożyć do dnia 18 czerwca 2015r .do godz.12:00

  Dopuszcza się złożenie oferty: – w formie pisemnej na adres 86-021 Maksymilianowo, ul. Szkolna 7 Maksymilianowo (adres                                                          zamawiającego)                                                                                                                                                                 – za pośrednictwem faksu 052-381 87 13 (nr faxu)                                                                                                                   – za pośrednictwem poczty elektronicznej spmax@gazeta.pl (adres e-mail)

  W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

  Załącznik :  Remont_korytarza_przedmiar.pdf                                                   Dyrektor Szkoły Wojciech Kwiatkowski

 • Dzień Dziecka - Festyn Rodzinny

  Serdeczne podziękowania dla  wszystkich rodziców i pracowników szkoły,  którzy włączyli się w przygotowanie i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka. W szczególności  dziękuję za pomoc i współpracę Radzie Rodziców.

  Wspomnienia z festynu - https://spmax.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=118      /Wyt. A.Łuczak, W. Kwiatkowski/

 • Konsultacje społeczne

  W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi z mieszkańcami gminy zostało wydane zarządzenie Wójta Gminy Osielsko, którego pełna treść znajduje się w poniższym linku:

  http://osielsko.pl/File/Blog/file/aktualnosci/konsultacje%20czerwiec%202015.pdf

  Zarządzenie zawiera ankietę, którą można składać w wyznaczonych punktach i określonych w zarządzeniu terminach, albo doręczyć do 24 czerwca 2015r do Urzędu Gminy Osielsko.

  /Wyt.A.Łuczak/

 • Spotkanie z rodzicami

  Informuję, że dzień 5 czerwca  br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tym dniu opiekę w świetlicy szkolnej, gdzie realizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

  Serdecznie zapraszam na  spotkanie z rodzicami w dniu 11 czerwca 2015r.:

  - klasy 1-3 godz. 17.00

  - klasy 4-6 godz. 18.00

  Spotkanie RR godz. 19.00 / m.in. sprawy bieżące , zaopiniowanie  szkolnego zestawu podręczników, zmian w Statucie Szkoły/  / wyt. W. Kwiatkowski/

 • Wyniki sprawdzianu !!!

  Poznaliśmy wyniki sprawdzianu uczniów klas VI. Średnie wyniki :

  Język polski :- oddział VIa   ( 71%) ; oddział VIb (69%) ; średnia szkoły (70%) .

  Matematyka :- oddział VIa   ( 68%) ; oddział VIb (60%) ; średnia szkoły (64%);

  Język angielski: - oddział VIa   ( 79%) ; oddział VIb (78%) ; średnia szkoły (79%);

  Serdecznie gratuluję./ wyt.W Kwiatkowski/

 • PODZIĘKOWANIE

  Bardzo serdecznie dziękuję  Rodzicom dzieci z klasy I b  za niezwykłą życzliwość, wsparcie, dobre słowo i zaufanie. Dzięki  Ich inicjatywie zgłoszony zostałem do plebiscytu na Belfra Roku 2015. Przy zaskakująco wielkim zaangażowaniu w głosowanie zarówno Rodziców z kl. I b jak i z całej szkoły, nauczycieli, uczniów oraz innych osób, zdobyłem tytuł Belfra Roku 2015 powiatu bydgoskiego. Za to wyróżnienie jestem ogromnie wdzięczny i składam wszystkim życzliwym osobom wielkie podziękowanie!!!!!
                  Wojciech Kuczborski
 • Spotkanie ze Szwajcarią

 • Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka

  Zaproszenie na Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka , który odbędzie się 29 maja 2015r. od 12 00 do 16 00 na terenie Szkoły w Maksymilianowie

   Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzicami, dziadkami na tegoroczny festyn. Przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji i wierzymy, że będziecie się świetnie bawić ale też pomagać. W tym roku "Pomagamy Kamili" naszej uczennicy, która jest bardzo chora. O godz. 16 00 będzie dodatkowy kurs autobusu szkolnego.

  Festyn_Rodzinny_2015r.(1).doc

  Wyświetlanie Kamila Makowska.jpg

 • Obóz wypoczynkowy w Bożenkowie

   Zapisy na obóz letni w Bożenkowie przyjmowane będą do dnia 29.05.2015 r. (piątek) w sekretariacie szkoły. Termin obozu: 29.06.2015 - 09.07.2015r. Organizator Zespół Szkół w Osielsku. Ilość miejsc ograniczona /15 uczniów/.

 • Legitymacje szkolne !!!

  Informuję, że zmieniło sie rozporządzenie w sprawie legitymacji szkolnych. Wydane legitymacje bez numeru pesel utraciły ważność. W celu ich uaktualnienia prosimy o zgłaszanie się z dokumentem /posiadaną  legitymacją/ do sekretariatu szkoły. / Wyt. W. Kwiatkowski/

 • HISTORYCZNY MEDAL

  W dniu 7.05.2015 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy, odbył się Finał Wojewódzki w mini piłce koszykowej chłopców. Historyczny sukces odnieśli nasi chłopcy, którzy zostai V-ce MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA.

  Wyniki turnieju finałowego:

  Maksymilianowo - Bydgoszcz 30:47

  Maksymilianowo - Fabianki 47:27

  Maksymilianowo - Toruń 37:33

  Bydgoszcz - Toruń 42:29

  Bydgoszcz - Fabianki 63:30

  Toruń - Fabianki 64:17

   

  Końcowa tabela Mistrzostw

  1. SP nr 32 w Bydgoszczy

  2. SP Maksymilianowo

  3. SP nr 5 Toruń

  4. SP Fabianki

   

  Zawodnicy otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu został Aleksander Słysz zdobywając 23 punkty.

  Skład drużyny:

  A. Słysz (23 punkty), S. Dawidowicz (22), F. Retecki (21), P. Pilarski (13), D. Górka (2), W. Zieliński (1), J. Helsztajn, P. Lewandowski, J. Strzelecki, A. Frelichowski, S. Karczewski, F. Olszewski

   

   

   

 • Happening z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Kierując się zasadą „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem” Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie nieco inaczej uczciła 224-rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  W szkole odbył się happening. Uczniowie mieli do wykonania następujące zadania: rzut do celu, bieg na 224 metry, odszukanie ukrytej koperty z zadaniem, utworzenie żywej daty, głuchy telefon. Zapoprawnie wykonane zadanie uczniowie otrzymywali pytanie związane z Konstytucją 3 Maja.  Każda poprawna odpowiedź była nagradzana częścią hasła. Ostatnie zadanie polegało na odczytaniu mapy przygotowanej przez panią Małgorzatę Fijałkowską. Uczniowie mieli dotrzeć dotajemniczego miejsca zaznaczonego na mapie. Dzieci dotarły do świetlicy w Maksymilianowie. Tam, przy patriotycznych dźwiękach, uczniowie mieli za zadanie odszyfrować trzeciomajowe hasło. Za zmagania sportowo-intelektualne oraz za rozwikłanie hasła dzieci otrzymały słodki poczęstunek. 

  Serdeczne podziękowania kieruję do pana Daniela Kossakowskiego ze świetlicy w Maksymilianowie, który swoją pracą i gościnnością wsparł to niecodzienne wydarzenie. Dziękuję również Radzie  Rodziców, która zasponsorowała dzieciom pyszne słodkości oraz materiały papiernicze niezbędne do przygotowania zadań.

  Anna Piotrowska-Buca

 • Odnawialne źródła energii

  Wójt Gminy Osielsko informuje o możliwości pozyskania środków na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Informacje dla osób zainteresowanych programem fotowoltaiki znajdują się na stronie Urzędu Gminy Osieslko:

  http://osielsko.pl/102-plan_gospodarki_niskoemisyjnej_odnawialne_zrodla_energii.html

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001


  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć