Nawigacja

 • Odpłatność za obiady i herbatę w szkole

  Informujemy, że odpłatność za obiady we wrześniu 2015r. wynosi 68,60zł (20 obiadów po 3,43zł), za herbatę w szkole wynosi 15zł/semestr. Prosimy uregulować powyższe płatności do dnia 10 września 2015r.
  /wyt.A.Łuczak/

 • Oferta pracy - nauczyciel bibliotekarz

  01.09.2015

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  informuje o naborze na stanowisko nauczyciela: -  bibliotekarz . Ogłoszenie w załączeniu. /wyt. W. Kwiatkowski/

  ogloszenie_-_nauczyciel_bibliotekarz.doc

 • Rozkład jazdy autobusów !

  Informuję, że rozkład jazdy autobusów zamieszczony jest w zakładce "Ramowy plan dnia - dojazdy"

  https://spmax.edupage.org/text9/? / wyt. W. Kwiatkowski/

 • Wyniki rekrutacji do klas pierwszych .

  Podaję listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów. /wyt.W.Kwiatkowski/

  Lista__uczniow_klasa_Ia-2_(1).doc

  Lista_uczniow_klasa_Ib-2.doc

  Lista_uczniow_klasa_Ic-2.doc

  Informuję, że spotkanie z rodzicami i przydział do poszczególnych oddziałów nastąpi w dniu jutrzejszym po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016  około godz. 9:45. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej./ wyt.W. Kwiatkowski/

  Informuję ,że w dniu wczorajszym na zebraniu z rodzicami przedstawiono założenia  innowacji programowej pt. „Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków”. Rodzice zainteresowani przejściem dziecka do klasy 1a proszeni są o zlożenie deklaracji do dnia 28.08,2015r. W załączeniu deklaracja/wyt. W. Kwiatkowski/

   Podanie_rodzicow_do_dyrektora.doc

 • Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

  20.08.2015

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie sie w dniu 1.09.2015r. o godz. 9.00. Msza św. dla uczniów szkoły o godz. 8.00 w Parafi św. Maksymiliana Kolbe w Maksymilianowie. Dojazdy do szkoły autobusem na godz. 8.00 powrót godz. 11.00  /wyt. W. Kwiatkowski/

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  20.08.2015

  Dyrekcja szkoły przedstawia wyniki rekrutacji dzieci do oddzaiłów przedszkolnych. Listy uczniów przyjętych w załączeniu

     Informuję, że rodzice lub prawni opiekunowie dzieci 4-letnich zobowiązani są do przyprowadzenia  i odebrania dzieci z  oddziału.  ./Wyt. W.Kwiatkowski/  

  Lista dzieci : oddział „O”a                  Wychowawca grupy: pani Mariola Nowakowska

  1. Lena Olszewska

  2. Agnieszka Jakubowska

  3. Zuzanna Aniela Barczak

  4. Alicja Aleksandra Bartoszak

  5. Agata Kruk

  6. Oliwia Maria Tauer

  7. Oliwa Krzysztofik

  8. Paulina Durma

  9. Kacper Briegmann

  10. Gracjan Brzeziński

  11. Julia Irena Tadrowska

  12. Jakub Kocoń

  13. Oliwia Kęsy

  14. Dawid Ireneusz Guzek

  15. Wiktoria Kiełczyńska

  16. Nikola Marta Piechocka

  17. Julia Lewandowska

  18. Kamil Zerdziński

  19. Maciej Skotarczak

  20. Oliwia Dłoniak

  21. Kamil Jaskulski

  22. Krystian Jurak

  23. Patryk Jurak

   

  Lista dzieci : oddział „O”b               Wychowawca grupy: pani Katarzyna Jankowska

  1. Ingrid Oktawia Chmara

  2. Maciej Mikołaj Górny

  3. Antonina Andrulewicz

  4. Marta Anna Czarnowska

  5. Bartosz Mentel

  6. Martyna Osak

  7. Aleksandra Anna Makowska

  8. Rozalia Kryspin

  9. Monika Weronika Wardyn

  10. Nina Maria Górska

  11. Katarzyna Sosnowska

  12. Kinga Głogowska

  13. Miłosz Chruszczewski

  14. Karol Smeja

  15. Zuzanna Katarzyna Mikulska

  16. Oliwia Antonina Milhausen

  17. Kacper Przybylski

  18. Mikołaj Błochowiak

  19. Adrian Bryś

  20. Anna Gołuńska

  21. Emilia Martyna Kilijańczyk

  22. Tomasz Jaszczak

   

 • Wspomnienia z obozu w górach 2015r.

  W dniach 6.08.2015r. - 13.082015r. szkoła organizowała obóz w górach. Zdjęcia z obozu - https://spmax.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=121

  Tutaj byliśmy: - http://www.rabkoland.pl/  ; -http://www.pkl.pl/kasprowy/ ; -http://www.aquapark.zakopane.pl/ ; - http://skansenchabowka.pl/; - /http://www.kopalnia-bochnia.pl/

 • Rodzicu ! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń !!!

  Informuję, że  uczniowie klas I, II oraz  IV  w roku szkolnym 2015/2016  otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Jedyne, za co będzie trzeba zapłacić, to podręcznik do przedmiotów nieobowiązkowych ( np. religia, etyka i język niemiecki w klasie IV).

  Więcej na stronach: http://men.gov.pl/  ,  http://naszelementarz.men.gov.pl/

  / wyt. W. Kwiatkowski/

 • Apel „Bezpieczne wakacje”

  24 czerwca odbył się w naszej szkole uroczysty apel pod hasłem: „Bezpieczne wakacje”. Uczniowie klasy III a przedstawili program artystyczny zachęcający do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

       J. Tadrowska

 • „Ratujemy i uczymy ratować”

  W ramach realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” w II semestrze 2014/2015 r. uczniowie klas I – III brali udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Zajęcia prowadziły: Aleksandra Saroma – Palicka i Jolanta Tadrowska.

       J. Tadrowska

 • Zajęcia w przedszkolu !

  Uroczyste podsumowanie zajeć oddziału przedszkolnego odbędzie się 24 czerwca 2015r. / środa/ o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

  Wakacyjna praca różni się od pełnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na których realizuje się nowe treści i kształtuje umiejętności wynikające z podstawy programowej. Podczas dyżuru będą zorganizowaane ciekawe zajęcia dostosowane do wieku i pory roku . Należy pamiętać, że udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny.

  Terminy pracy przedszkola : 29.06 - 10.07.2015r. oraz 24.08.- 31.08.2015r.

  Dodatkowo dzieci mogą brać udział w zajęciach dyżurujących przedszkoli na terenie gminy:

  SP Niemcz  06.07. - 21.07.2015r.

  SP Maksymilianowo 22.07- 4.08.2015r.

  ZS Osielsko 05.08. - 21.08.2015r

  .Zakończenie roku szkolnego 31. 08.2015r.         /wyt. W.Kwiatkowski/

 • Podsumowanie konkursów w szkole !!!

  W dniu dzisiejszym podsumowano wyniki konkursów przeprowadzanych w szkole. Laureaci i finaliści w fotogalerii.  / wyt. W.Kwiatkowski/

 • Rozstrzygnięcie konkursu "Maskotka SP w Maksymilianowie"

  Spośród 23 projektów maskotki komisja wyłoniła 5 prac, które podlegały ocenie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania wyłoniono 2 projekty, które uzyskały najwyższą ilość głosów. Zwycięzcą konkursu został J. Strzelecki kl. VIa. Wyróżnienie otrzymała J. Kuliszewska kl. Ib.
  Serdecznie gratulujemy!

  Organizatorzy.

 • Remont !

  10.06.2015

   Maksymilianowo, dnia 10.06.2015r.

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego remont korytarzy wraz z wymianą drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły.

     Termin realizacji robót 29.06.2015r. – 24.07.2015 r.

     Przedmiar można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać załącznik i dokonać wizji lokalnej.  

  Ofertę proszę złożyć do dnia 18 czerwca 2015r .do godz.12:00

  Dopuszcza się złożenie oferty: – w formie pisemnej na adres 86-021 Maksymilianowo, ul. Szkolna 7 Maksymilianowo (adres                                                          zamawiającego)                                                                                                                                                                 – za pośrednictwem faksu 052-381 87 13 (nr faxu)                                                                                                                   – za pośrednictwem poczty elektronicznej spmax@gazeta.pl (adres e-mail)

  W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

  Załącznik :  Remont_korytarza_przedmiar.pdf                                                   Dyrektor Szkoły Wojciech Kwiatkowski

 • Dzień Dziecka - Festyn Rodzinny

  Serdeczne podziękowania dla  wszystkich rodziców i pracowników szkoły,  którzy włączyli się w przygotowanie i organizację festynu z okazji Dnia Dziecka. W szczególności  dziękuję za pomoc i współpracę Radzie Rodziców.

  Wspomnienia z festynu - https://spmax.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=118      /Wyt. A.Łuczak, W. Kwiatkowski/

 • Konsultacje społeczne

  W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi z mieszkańcami gminy zostało wydane zarządzenie Wójta Gminy Osielsko, którego pełna treść znajduje się w poniższym linku:

  http://osielsko.pl/File/Blog/file/aktualnosci/konsultacje%20czerwiec%202015.pdf

  Zarządzenie zawiera ankietę, którą można składać w wyznaczonych punktach i określonych w zarządzeniu terminach, albo doręczyć do 24 czerwca 2015r do Urzędu Gminy Osielsko.

  /Wyt.A.Łuczak/

 • Spotkanie z rodzicami

  Informuję, że dzień 5 czerwca  br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tym dniu opiekę w świetlicy szkolnej, gdzie realizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

  Serdecznie zapraszam na  spotkanie z rodzicami w dniu 11 czerwca 2015r.:

  - klasy 1-3 godz. 17.00

  - klasy 4-6 godz. 18.00

  Spotkanie RR godz. 19.00 / m.in. sprawy bieżące , zaopiniowanie  szkolnego zestawu podręczników, zmian w Statucie Szkoły/  / wyt. W. Kwiatkowski/

 • Wyniki sprawdzianu !!!

  Poznaliśmy wyniki sprawdzianu uczniów klas VI. Średnie wyniki :

  Język polski :- oddział VIa   ( 71%) ; oddział VIb (69%) ; średnia szkoły (70%) .

  Matematyka :- oddział VIa   ( 68%) ; oddział VIb (60%) ; średnia szkoły (64%);

  Język angielski: - oddział VIa   ( 79%) ; oddział VIb (78%) ; średnia szkoły (79%);

  Serdecznie gratuluję./ wyt.W Kwiatkowski/

 • PODZIĘKOWANIE

  Bardzo serdecznie dziękuję  Rodzicom dzieci z klasy I b  za niezwykłą życzliwość, wsparcie, dobre słowo i zaufanie. Dzięki  Ich inicjatywie zgłoszony zostałem do plebiscytu na Belfra Roku 2015. Przy zaskakująco wielkim zaangażowaniu w głosowanie zarówno Rodziców z kl. I b jak i z całej szkoły, nauczycieli, uczniów oraz innych osób, zdobyłem tytuł Belfra Roku 2015 powiatu bydgoskiego. Za to wyróżnienie jestem ogromnie wdzięczny i składam wszystkim życzliwym osobom wielkie podziękowanie!!!!!
                  Wojciech Kuczborski
 • Spotkanie ze Szwajcarią

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001


  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć