Nawigacja

Patron szkoły Historia szkoły O szkole Wizja szkoły Model absolwenta Tekstowa podstrona

Filozofia szkoły

Patron szkoły                                                   "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
                                                                  lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
                                                                             lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
                                                                                                                                              Jan Paweł IINASZA  SZKOŁA  NOSI  IMIĘ  JANA PAWŁA  II

          16 października obchodziliśmy VII Dzień Papieski, który przebiegał pod hasłem: Jan Paweł II obrońca godności człowieka. Dla naszego środowiska data ta jeszcze z innego powodu pozostanie w pamięci na długo, a chciałoby się, aby na zawsze. Otóż w tym dniu przeżywaliśmy bowiem niezwykłą uroczystość nadania naszej szkole imienia tego wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Przygotowania do tego wydarzenia trwały już od dawna, a wraz ze zbliżaniem się do tego dnia  przybierały na sile. Z pewnością niejeden uczeń, uczennica naszej szkoły zapamięta te długie i męczące próby. Takie doświadczenia są jednak potrzebne. Wszak prawda to znana wszystkim, że to co wartościowe wymaga wysiłku, pracy.

W ten historyczny dla nas dzień przyjaźnie świeciło słońce, które oświetlało naszą szkołę na górce i wskazywało do niej drogę zaproszonym gościom. Uroczystość zaczęła się mszą świętą o godz. 10:00, którą odprawił ksiądz biskup Jan Tyrawa. Do kościoła został wprowadzony sztandar. Niósł go wójt gminy, pan Wojciech Sypniewski w asyście nauczycielek: pani Grażyny Nowickiej i pani Marioli Kufel.

 Podczas mszy świętej, po kazaniu dyrektor szkoły, pan Wojciech Kwiatkowski poprosił księdza biskupa o poświęcenie sztandaru. Poświęcony sztandar wójt gminy przekazał społeczności szkolnej.

Po zakończeniu mszy świętej nastąpiło procesyjne przejście do szkoły. Pochód prowadził poczet sztandarowy. Za sztandarem szli uczniowie naszej szkoły, a za nimi zaproszeni goście wraz z księdzem biskupem. Przy szkole, pod tablicą pamiątkową nastąpiło przekazanie sztandaru wybranym uczniom: Łukaszowi Węsierskiemu, Oli Świś i Beacie Wszołek. Następnie została poświęcona i odsłonięta tablica pamiątkowa.

Po tej ceremonii zaproszeni goście przeszli do sali gimnastycznej na dalszą część uroczystości. Po wprowadzeniu przy fanfarach sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu zaproszonych gości przez wójta i dyrektora szkoły nastąpiły krótkie i miłe przemówienia. Z uwagą wysłuchaliśmy ciepłych słów pani kurator Bożeny Adamskiej.

W dalszej części uroczystości odśpiewano hymn szkoły, do którego słowa ułożył i muzykę skomponował Wojciech Kuczborski. Jego słowa brzmią następująco:

 

Od zarania dziejów Polski

Ziemie nasze chronił orzeł,

Biel i czerwień powiewała

Od Giewontu, aż po morze.

 

Poczet królów przezwyciężał

Trudy rządów, ciężkich wojen,

Naród zawsze wołał zgodnie

Tak nam pomóż Panie Boże.

 

A gdy nadszedł wiek XX

Jak Słowacki przepowiedział

To kardynał Karol z Polski

Objął święty tron papieża.

 

On nauczał o miłości

Boga, ludzi i Ojczyzny.

Doszedł nawet do świętości,

Gdzie my dążyć mamy wszyscy.

 

Po odśpiewaniu hymnu  Szymon Kuczyński odczytał tekst, w którym ukazał znaczenie tego dnia dla uczniów naszej szkoły. Przypomniał funkcję jaką od zarania dziejów pełnił sztandar i zapewnił wszystkich obecnych, że uczniowie rozumieją wagę i znaczenie tego daru. Po tym przemówieniu nastąpiło ślubowanie, któremu przewodniczyła Magda Piesik. Przedstawiciele poszczególnych klas ślubowali:

-           Uznawać za dobro najwyższe miłość i obowiązki wobec Ojczyzny, jej

chrześcijańskiego dziedzictwa i kultury.

-          Przestrzegać zasad moralnych i etycznych, których przykładem jest życie i nauka naszego patrona Jana Pawła II.

-           Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia przez wytrwałą i systematyczną pracę oraz dążyć do rozwoju własnej osobowości.

-          Kochać swoich rodziców, szanować nauczycieli, być przyjaznym wobec każdego człowieka. 

 

          Po ślubowaniu i wyprowadzeniu sztandaru nasi uczniowie przedstawili piękny i niezwykle przejmujący program artystyczny. Deklamowane teksty, przeplatane ciekawymi piosenkami i nagraniami słów wypowiadanych przez Jana Pawła II powodowały ogromne zaciekawienie i wzruszenie wśród zaproszonych gości. Uczniów do tego programu przygotowały panie polonistki Małgorzata Fijałkowska, Elwira Mikulska i pan Wojciech Kuczborski. Dzieci, które najpierw dały się męczyć, a potem pięknie deklamowały to:

narratorki - Magda Schmidt i Karolina Łączna

recytatorzy - Natalia Schmidt, Miłosz Bruski, Przemek Broda, Kasia Frelichowska, Agnieszka Lewandowska, Julita Musiałowska, Natalia Nadolska, Szymon Kuczyński, Monika Czapiewska, Oliwia Wojciechowska.

Niektórzy recytatorzy występowali również w chórze:

Natalia Nadolska, Monika Czapiewska, Daria Stancelewska, Dominika Kuś, Monika Heberlej, Agnieszka Lewandowska, Kasia Frelichowska, Oliwia Wojciechowska, Natalia Schmidt, Ada Łuczkowska, Anita Wolna, Agata Zielińska, Dagmara Dudek, Ania Witelus, Ala i Beata Gruszka, Marta Sylka, Natalia Krawczuk, Ola Rosiak, Sandra Wawrzyniak, Agata Gołecka, Olek Kuczkowski, Monika Zioła, Krzysiu Świątkowski, Ada Czarnecka, Ania Partryka, Iga Krygiel, Wiktoria Gacek, Ania Guczkowska, Oliwia Wyszomirska, Marzena Milhausen, Magda Męcińska, Sylwia Porożyńska

         Ten niezwykle poetycki program, który przemawiał do serc i umysłów mogli obejrzeć wszyscy chętni następnego dnia, 17 października o godz. 18.00. Nasi aktorzy chociaż nieco znużeni stanęli przed swoimi bliskimi po to, by również im dostarczyć niezapomnianych wzruszeń. Łzy w oczach oraz gromkie i długie brawa świadczyły o tym, że występ wywarł ogromne wrażenie.

16 października, - dzień nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II - był i będzie bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły i naszego środowiska.

 

Regina Tabaka

 

  

KALENDARIUM JANA  PAWŁA  II

 

1920   18 maja w Wadowicach, w rodzinie urzędniczej, przychodzi na świat Karol Wojtyła.

1938     Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum wraz z ojcem przenosi się do Krakowa i rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej powoduje, że Wojtyła przerywa naukę i w 1940 r. zaczyna pracować jako robotnik w kamieniołomach, a następnie w Zakładach Chemicznych „Solvay”.

1942   22-letni Karol wstępuje do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując równocześnie filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1946   1 listopada – otrzymuje święcenia kapłańskie. Następnie przez dwa lata kontynuuje studia filozoficzne w Rzymie. Przebywa również we Francji, Belgii i Holandii, prowadząc pracę duszpasterską wśród Polonii.

1958   4 lipca – papież Pius XII mianuje go biskupem pomocniczym arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka. Sakrę biskupią otrzymuje 28 września tegoż roku w bazylice na Wawelu. Mając 38 lat, Karol Wojtyła zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

1963   30 grudnia zostaje mianowany przez papieża Pawła VI biskupem metropolitą krakowskim, a 13 stycznia 1964 arcybiskupem metropolitą krakowskim.

1967   28 czerwca – otrzymuje kapelusz kardynalski.

1978   16 października – konklawe. Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Przybiera imię Jana Pawła II. 22 października

         – uroczysta inauguracja pontyfikatu na placu św. Piotra. Jan Paweł II wypowiedział wówczas znamienne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

1981   13 maja – zamach na życie Jana Pawła II, dokonany przez Mehmeda Ali Agcę na placu św. Piotra. 14 września – Papież podpisał encyklikę „Laborem exercens” („O pracy ludzkiej”).

1983   16-23 czerwca – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

1990   28 sierpnia – audiencja prywatna dla przewodniczącego „Solidarności” Lecha Wałęsy. 7 grudnia – encyklika „Redemptoris misio” („Misja Chrystusa Odkupiciela”).

1991   5 lutego – spotkanie Jana Pawła II z prezydentem RP Lechem Wałęsą. 1 maja – Jan Paweł podpisał encyklikę „Centesimu annus” („W setną rocznicę”).  1-9 czerwca – czwarta pielgrzymka do Polski – I część wizyty. 13-15 sierpnia – II część wizyty.

1995   25 marca – encyklika „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”). 20-22 maja – wizyta duszpasterska w Czechach. Kilkugodzinna podróż do Polski. 25 maja – encyklika ekumeniczna „Ut unum sint” („Aby wszyscy stanowili jedno”).

1998   10 stycznia – Watykan otwiera archiwa Inkwizycji. 21-25 stycznia – historyczna podróż na Kubę. 2-4 października – wizyta apostolska w Chorwacji.        

1999   5 - 17 czerwca – najdłuższa pielgrzymka do Polski. Jan Paweł II odwiedza m.in. Bydgoszcz i Toruń. Historyczna wizyta w parlamencie, Papież mówi m.in. o poparciu dla integracji europejskiej.

2002   16 - 19 sierpniaPapież w Polsce: Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska.

2004   14 - 15 sierpnia – pielgrzymka do Lourdes.

2005   1 lutego – Papież zostaje przewieziony do kliniki Gemelii w związku z komplikacjami grypowymi. 24 lutego kolejna wizyta w klinice, Papież przechodzi zabieg tracheotomii. 13 marca Papież wraca do Watykanu. 31 marca nagłe pogorszenie  się stanu zdrowia. Świat wstrzymuje oddech, wszędzie trwają modły o zdrowie Jana Pawła II. 2 kwietnia Papież – Polak, Jan Paweł II umiera. Żałobę ogłasza cały świat. 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001

  Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki od godz. 13.00-15.00
  W pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć